Trang chủ > Công nghệ


Phân tích dòng chảy trong khuôn

Đăng ngày

Bằng cách phân tích dòng chảy khuôn mẫu, có thể nghiên cứu trước và tìm ra các vấn đề dự kiến với thiết kế một phần và khuôn. Thông qua quá trình này, cung cấp thông số ép phun  tốt nhất cho Khách hàng.

Bằng cách điền, làm mát và phân tích biến dạng, tìm ra hệ thống cổng phun tốt tối ưu nhất (vị trí, kích thước, loại,…) và tối ưu hóa thiết kế đường làm mát trong khuôn.