Trang chủ > Liên Hệ


Liên Hệ


Đăng ngày

CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU QUANG MINH

Khuôn Mẫu Quang Minh Co., Ltd

Trụ sở chính và địa chỉ giao dịch: Khu tái định cư dự án cải tạo nâng cấp đường Dốc Hội, Đại học Nông nghiệp, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
Mã số thuế: 0106106694 


Đăng tải tại Liên hệ với chúng tôi

Đăng ngày

Khu tái định cư dự án cải tạo nâng cấp đường Dốc Hội, Đại học Nông nghiệp, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.


Đăng tải tại Thông tin bản đồ