Giới thiệu công ty

Là một công ty hàng đầu về công nghệ khuôn và gá, mang đến hạnh phúc cho khách hàng và nhân viên.

Dịch vụ

Cung cấp chất lượng tốt nhất về gá và khuôn mẫu, đạt được mục tiêu của sự hài lòng của khách hàng.

Đối tác - Khách hàng

Công ty TNHH Khuôn mẫu Quang Minh đang cung cấp tới đối tác - khách hàng các dịch vụ và sản phẩm tốt nhất

Liên hệ

Liên hệ và tìm vị trí của chúng tôi