Trang chủ > Dịch vụ


Giải pháp tích hợp

Đăng ngày

Quang Minh có thể cung cấp giải pháp tích hợp tin cậy cao ngay từ khâu thiết kế đến sản xuất.
Quang Minh duy trì quan hệ chặt chẽ với nhiều công ty dẫn đầu thị trường trong ngành công nghiệp ô tô, xe máy và điện tử (kiểu dáng, thiết kế, gia công,…).


Đăng tải tại Giải pháp tích hợp