Trang chủ > Công nghệ


Gia công chính xác

Đăng ngày

♦ Gia công công tốc độ cao/ Đường chạy dao gia công chính xác tạo bởi chương trình CAM.
♦ Ngăn chặn lỗi/quá tải/ va trạm trong quá trình gia công bằng mô phỏng gia công trên máy tính.
♦ Thiết lập hệ thống dữ liệu 3D toàn diện, hệ thống thay dao tự động cho CNC.
♦ Kiểm tra khuôn mẫu và đồ gá sau mỗi lần gia công bằng thiết bị đo 3D
CAM-Programer- On Hp Workstation


Đăng tải tại Gia công chính xác