Trang chủ > Công nghệ


Công nghệ


Đăng ngày

Bằng cách phân tích dòng chảy khuôn mẫu, có thể nghiên cứu trước và tìm ra các vấn đề dự kiến với thiết kế một phần và khuôn. Thông qua quá trình này, cung cấp thông số ép phun  tốt nhất cho Khách hàng.

Bằng cách điền, làm mát và phân tích biến dạng, tìm ra hệ thống cổng phun tốt tối ưu nhất (vị trí, kích thước, loại,…) và tối ưu hóa thiết kế đường làm mát trong khuôn.Đăng ngày

♦ Chúng tôi sử dụng các các phần mềm thiết kế chuyên nghiệp.
♦ Với hệ thống đầy đủ dữ liệu 3D của tất cả các quy trình, chúng tôi có thể giảm thiểu thời gian khiếm khuyết và thời gian ban đầu.
♦ Thông qua hệ thống thiết kế tự động và xây dựng dữ liệu tiêu chuẩn của tất cả các loại chi tiết khuôn.
♦ Xây dựng sự sáng tạo của Quang Minh bằng cách tích hợp bí quyết học hỏi từ các khách hàng khác nhau và tích lũy công nghệ.

CAD-Designer- On Hp WorkstationĐăng ngày

♦ Gia công công tốc độ cao/ Đường chạy dao gia công chính xác tạo bởi chương trình CAM.
♦ Ngăn chặn lỗi/quá tải/ va trạm trong quá trình gia công bằng mô phỏng gia công trên máy tính.
♦ Thiết lập hệ thống dữ liệu 3D toàn diện, hệ thống thay dao tự động cho CNC.
♦ Kiểm tra khuôn mẫu và đồ gá sau mỗi lần gia công bằng thiết bị đo 3D
CAM-Programer- On Hp Workstation


Đăng tải tại Gia công chính xác

Đăng ngày