Trang chủ > Công nghệ


Thiết kế đồ gá và khuôn mẫu

Đăng ngày

♦ Chúng tôi sử dụng các các phần mềm thiết kế chuyên nghiệp.
♦ Với hệ thống đầy đủ dữ liệu 3D của tất cả các quy trình, chúng tôi có thể giảm thiểu thời gian khiếm khuyết và thời gian ban đầu.
♦ Thông qua hệ thống thiết kế tự động và xây dựng dữ liệu tiêu chuẩn của tất cả các loại chi tiết khuôn.
♦ Xây dựng sự sáng tạo của Quang Minh bằng cách tích hợp bí quyết học hỏi từ các khách hàng khác nhau và tích lũy công nghệ.

CAD-Designer- On Hp Workstation