Trang chủ > Dịch vụ


Dịch vụ


Đăng ngày

Các loại khuôn ép nhựa
Các loại đồ gá kiểm tra


Đăng tải tại Giới thiệu sản phẩm

Đăng ngày

Đồ gá kiểm tra độ rung Đồ gá kiểm tra độ sáng
Đồ gá kiểm tra bụi và nước Đồ gá lắp rápĐăng ngày

Quang Minh có thể cung cấp giải pháp tích hợp tin cậy cao ngay từ khâu thiết kế đến sản xuất.
Quang Minh duy trì quan hệ chặt chẽ với nhiều công ty dẫn đầu thị trường trong ngành công nghiệp ô tô, xe máy và điện tử (kiểu dáng, thiết kế, gia công,…).


Đăng tải tại Giải pháp tích hợp

Đăng ngày

Tạo mẫu nhanh giúp chuyển những ý tưởng thành những sản phẩm thành công nhanh hơn. In mẫu 3D trực tiếp từ dữ liệu CAD ban đầu cho phép sửa đổi nhanh, thường xuyên dựa trên thử nghiệm thực tế và phản hồi


Đăng tải tại Tạo mẫu nhanh